Skladování rozpouštědel s ochranou proti požáru a výbuchu

Schunk Group Heuchelheim, Hesensko, Německo

Schunk Group Heuchelheim, Hesensko, Německo

Požadavky a zadání:

Při výrobě produktů z uhlíku a grafitu jsou ve firmě Schunk Group používány pryskyřice, které mohou být důkladně odstraněny pouze pomocí rozpouštědel. Vedle zdravotních rizik se musí při používání rozpouštědel také počítat se vznikem výparů a tím pádem i výbušných směsí ve spojení těchto výparů se vzduchem. Aby se zabránilo vzniku vysokých nákladů za manipulaci a dopravu, měla být výroba umístěna v nové hale v těsné blízkosti stávajících budov.

Řešení:

Základ navrhovaného řešení tvoří tři protipožární modulové kontejnery BMC od DENIOSu. Požárně odolné kontejnery typu BMC splňují veškeré požadavky Zákona o vodách a mají garantovanou požární odolnost (EI 90) zevnitř i zvenku. Uvnitř protipožárního kontejneru určeného pro mytí byly umístěny odvětrávací pracovní stoly s čelní ochrannou stěnou. Tyto systémy jsou vyrobeny z nerezové oceli, aby byla zajištěna dostatečná odolnost a snadné čištění. Zaměstnanec je navíc optimálně chráněn díky řízenému proudění vzduchu. Ve skladovacím kontejneru na rozpouštědla jsou vedle dalších oběhových čerpadel pro mycí stoly i tři originální nádoby s odkalovačem. To umožňuje prodloužení doby použitelnosti rozpouštědla při mytí. Třetí skladovací kontejner je rovněž vybaven odsavačem pro lokální odsávání. V této části dochází ke tvorbě pryskyřičných směsí a jejich míchání a filtrování, aniž by bylo ohroženo zdraví zaměstnanců. Všechny tři kontejnery jsou navíc odvětrávány prostřednictvím společného ventilátoru s ochranou proti výbuchu a s předepsanou výměnou vzduchu.

Výsledek a přínos pro zákazníka:

V úzké spolupráci s firmou Schunk Group vyvinul DENIOS kompletní řešení, které splňuje veškeré požadavky na protipožární ochranu a ochranu proti výbuchu během vlastního skladování, ale také na optimální ochranu zdraví zaměstnanců při manipulaci s rozpouštědly. Zapojení a spuštění celého systému u zákazníka proběhlo během jednoho týdne. Kompletní dokumentace včetně návodu, ATEX schválení a certifikace byla ihned předána zákazníkovi, aby mohlo být zařízení uvedeno okamžitě do provozu.

Celý článek (německy)