Skladování nebezpečných látek na záchytných vanách

Správné skladování nebezpečných látek na záchytných vanách

Říká se, že jedna kapka oleje může znečistit až 1.000 litrů vody. Při každém znečištění vodního zdroje hrozí kromě poškození životního prostředí také vysoké pokuty.

Co tedy udělat pro to, aby to nedošlo tak daleko? Denně pracujete s nebezpečnými látkami, ale přesto si stále častěji nejste jisti, jak tyto látky skladovat tak, aby neměly negativní dopad na člověka a životní prostředí?

Věděli jste, že již za 10,- Kč* můžete zabránit úniku až jednoho litru nebezpečné látky? Hned Vám vysvětlíme, jak na to.


Nejčastější dotazy k záchytným vanám

Jakou zvolit záchytnou vanu pro skladování hořlavých kapalin?
Záchytné vany musí být vyrobeny z nehořlavého materiálu a musí být absolutně nepropustné.

Pro které látky jsou vhodné záchytné vany z oceli, z nerezu a pro které z plastu?
Materiál, ze kterého je záchytná vana vyrobená, musí být svými vlastnostmi vhodný pro skladovanou látku. Ke skladování voduohrožujících hořlavých látek, jako například olejů a laků, jsou vhodné záchytné vany z oceli v pozinkovaném nebo lakovaném provedení. Ke skladování agresivních chemikálií, jako jsou například kyseliny a louhy, jsou vhodné záchytné vany z nerezu nebo z plastu.

Co je také ještě třeba vzít v úvahu při výběru záchytné vany?
Záchytné vany by měly splňovat různé požadavky v závislosti na účelu jejich použití. Záchytné vany s integrovanými nožičkami jsou ideální pro přepravu pomocí vysokozdivžného vozíku v rámci provozovny. Kromě toho je třeba také věnovat pozornost záchytnému objemu vany, který musí odpovídat požadavkům Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Záchytné vany by měly být vždy přezkoušené a certifikované. Nepropustnost každého sváru ocelových van DENIOS je přezkoušena kapilární zkouškou. Všechny záchytné vany jsou vyráběny dle standardů TÜV a StawaR (Směrnice o ocelových vanách).

Na co je třeba dbát při skladování hořlavin?
Skladovací prostor musí být pro zmiňované látky vhodný, tzn. musí být permanentně odvětrávaný dle požadavků ČSN 650201, musí být v nevýbušném provedení (Ex) a měl by splňovat požadavky požární ochrany.

Jak určím správný objem záchytné vany?

 • Provozovatel je povinný používat záchytné vany za účelem, pro který jsou určeny.
 • Údržba a servis.
 • Záchytná vana musí být udržována v suchu a čistotě.
 • Poškození na povrchu vany musí být okamžitě odstraněno (koroze).
 • Pravidelné vizuální kontroly (alespoň 1x týdně).
 • Je vhodné provádět optickou kontrolu stavu záchytné vany (mřížového roštu) každé 2 roky nebo dle provozně bezpečnostního řádu.

Záchytná vana musí být schopna pojmout obsah největší skladované nádoby, popřípadě minimálně 10 % skladovaného množství. Pokud je schváleno skladování v oblastech ochrany vody, musí být záchytná vana schopná zachytit celé skladované množství, tedy 100 %. Záchytné vany musí být vyrobeny z nehořlavého materiálu a musí být absolutně nepropustné.

Jaké jsou požadavky na provozní bezpečnost záchytných van (dle StawaR)?

 • Provozovatel je povinný používat záchytné vany za účelem, pro který jsou určeny.
 • Údržba a servis.
 • Záchytná vana musí být udržována v suchu a čistotě.
 • Poškození na povrchu vany musí být okamžitě odstraněno (koroze).
 • Pravidelné vizuální kontroly (alespoň 1x týdně).
 • Je vhodné provádět optickou kontrolu stavu záchytné vany (mřížového roštu) každé 2 roky nebo dle provozně bezpečnostního řádu.


Co dělat, když...

...potřebuji skladovat 2 různé látky na jedné záchytné vaně?
V případě skladování dvou nebo více různých látek na jedné záchytné vaně musí být zohledněna materiálová odolnost záchytné vany vůči látce a musí být dodrženy požadavky na společné skladování uvedené v bezpečnostních listech jednotlivých látek.

...nebezpečná látka vyteče do záchytné vany nebo potřebuji skladovat jinou látku, která není shodná s původně skladovanou látkou?
Záchytná vana musí být alespoň jednou do týdne vizuálně zkontrolována. Nebezpečnou látku uniklou do záchytné vany odstraňte vhodným sorbentem.

...se látka přece jen dostane mimo záchytnou vanu?
Zachyťte uniklou látku vhodným sorbentem. Dbejte na to, aby odpovídal vlastnostem uniklé látky. V naší nabídce naleznete různé varianty sorbentů, od univerzálních sorbentů, přes hydrofóbní sorbenty na olej až po speciální sorbenty na agresivní chemikálie.

...nevím, zda moje stávající záchytná vana je stále schopná provozu?
Obstarejte si přehled o certifikátech a o záruce, kterou udává výrobce. Pokud jsou vidět známky koroze, musí být vana dle předpisů zlikvidována. Nepropustnost záchytné vany si můžete ověřit sami, když jednoduše nalijete do vany vodu.

...potřebuji záchytnou vanu přemístit?
Většina záchytných van je podjízdná, tzn. můžete je v rámci provozu pomocí vysokozdvižného vozíku transportovat z bodu A do bodu B. K dostání jsou i modely s kolečky. Pokud potřebujete přemístit podlahovou vanu, může být přesunuta na paletě. V každém případě se ujistěne, že záchytná vana není příliš plná, aby během transportu nevzniklo riziko úniku nebezpečných látek.

...nevím, na co musím dbát u záchytných van z plastu?
Tyto záchytné vany nesmí být používány na skladování hořlavých kapalin a musí být udržovány v neustálé čistotě a nepoškozeném stavu. Jsou určené pro skladování uvnitř budov a nejsou vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu.


Která záchytná vana je pro mě nejvhodnější?

Vyhledávač záchytných van
Spustit nyní

Při výběru záchytné vany je nutné brát zřetel na vhodný materiál (ocel, nerez nebo plast), ze kterého je záchytná vana vyrobena, protože pouze vhodný materiál zaručí optimální odolnost záchytné vany vůči uloženému médiu.

Potřebujete pomoci s výběrem správného produktu? Použijte náš praktický nástroj "Vyhledávač záchytných van", který Vám pomůže určit nejvhodnější produkt na základě Vaší potřeby, nebo nám jednoduše zavolejte. Poradíme Vám!


Rádi Vám poradíme!

Potřebujete osobní rady ohledně manipulace s nebezpečnými látkami v sudech? Kontaktujte nás! Náš tým odborníků vám rád pomůže.