Jak vzniká plastová záchytná vana?

Vyvinuli jsme již spoustu produktů, bez kterých si dnes naši zákazníci bezproblémový pracovní den nedovedou představit. Přesto jsme neusnuli na vavřínech a stále nepřestáváme hledat nové a nové nápady pro zjednodušení skladování a manipulace s nebezpečnými látkami. Samozřejmě nezapomínáme ani na optimální uplatnitelnost našich produktů v praxi a jejich bezpečnostní stránku.

Při vývoji i výrobě našich produktů klademe velký důraz na vysoký standard kvality, aby naše produkty vždy obstály i v obtížných úkolech.


Inovace: vyvinuto pro zákazníka

Díky nepřetržitému kontaktu s našimi zákazníky a důkladnému sledování trhu neustále objevujeme nové požadavky a potenciál pro optimalizaci, které následně implementujeme do nových produktů.

Standardní velikosti nám v zásadě předepisuje zákon – design a konstrukci záchytné vany navrhujeme tak, aby nejen splňovala všechny předpisy dle platné legislativy, ale zároveň byla nekompromisně funkční a prostorově optimalizovaná.

Důraz klademe také na další funkce a vlastnosti, které uživateli usnadní každodenní práci. Například podjízdnost paletovým, příp. zdvižným vozíkem, integrovaný prostor pro stáčení nebo kontrolu případných úkapů.

Nejprve pomocí teoretických výpočtových metod zkontrolujeme, zda jednotlivé komponenty a celkový produkt splňují všechna nezbytná bezpečnostní kritéria, jako je nosnost a stabilita. Výpočty jsou poté potvrzeny praktickými testy s prototypem.

vývoj plastové vany

Záchytná vana, jeden z našich hlavních produktů, podléhá neustálým inovacím – denně se totiž setkáváme s novými a zcela odlišnými požadavky zákazníků. S více než 500 modely Vám nabízíme nejširší sortiment záchytných van v Evropě.


Znáte již novou pro-line?

S novou záchytnou vanou pro-line z polyethylenu (PE) pro 2, případně 4 sudy à 200 litrů, Vám nabízíme maximální bezpečnost a komfort při skladování agresivních kapalin, jako jsou kyseliny a louhy. Moderní, v praxi osvědčená konstrukce s inovativními vlastnostmi:

 1. Korpus vany s integrovanými podpěrami na mřížový rošt pro optimální nosnost.
 2. Bezešvá, absolutně nepropustná, v moderním designu.
 3. Indikátor naplnění pro více bezpečnosti a komfortu.
 4. Vana a mřížový rošt z chemicky vysoce odolného polyethylenu se schválením DIBt.
 5. Integrované nájezdové otvory pro snadnou manipulaci a přepravu.
 6. Stabilní mřížový rošt s ergonomickými úchyty pro snadnější vyjmutí.

Objednejte nyní online  


Certifikace a schválení

Každá naše záchytná vana odpovídá předpisům a požadavkům na bezpečnost. To dokládáme příslušnou certifikací, která je k záchytným vanám přikládána. Pro záchytné vany z polyethylenu uděluje DIBt (Německý institut pro stavební techniku) všeobecné stavební schválení. Všeobecné stavební schválení bývá zpravidla udělováno na 5 let, poté je nutné jej prodloužit.

DENIOS záchytná vana z plastu vydrží zatížení až 24 tun.*

Před podáním žádosti o schválení provádíme zkušební testování ve spolupráci s nezávislými institucemi pro testování materiálů. Přezkušovány jsou, mimo jiné, následující vlastnosti:

 • stabilita a nepropustnost (naplněním pískem nebo vodou)
 • nosnost, případně zatížitelnost (při zátěžovém testu musí plastové vany unést čtyřnásobek zatížení)
 • materiálová snášenlivost (dále se kontroluje, zda jsou použité materiály schváleny)
 • UV stabilita
 • dodatečné testy stability van, které jsou vyšší než 500 mm

Jakmile získáme zprávu s požadovanými hodnotami, předložíme žádost o schválení. Poté, co je schválení uděleno, instituce pro testování materiálů znovu překontroluje první vzorový produkt, zda odpovídá veškerým stanovaným standardům kvality.

* Platí pro DENIOS záchytné vany classic-line pro 3 IBC nádrže à 1000 litrů. Aby bylo možné získat všeobecné stavební schválení od Německého institutu pro stavební techniku (DIBt), musí záchytná vana obstát při zátěžovém testu – unést čtyřnásobek zatížení po dobu alespoň 30 minut. 

Certifikace a schválení

Garance kvality ke každému produktu

Záchytné vany vyrábíme v rámci vlastní výroby v souladu s nejvyššími standardy kvality. Tak jako veškeré naše výrobky, podléhají i naše plastové záchytné vany řádné vnitřní kontrole..

Každou naši záchytnou vanu vyrábíme vždy v souladu s přezkoušenou konstrukcí a veškeré paramentry jsou zaznamenávány a kontrolovány (například tloušťka stěny a rozměry). Tyto parametry jsou pomocí speciálního měřícího přístroje zachyceny, digitalizovány a zaznamenány v elektronickém protokolu o měření. Zjišťování, zda produkt odpovídá všem požadovaným hodnotám, probíhá automaticky. Nejdůležitější vlastností záchytné vany je její nepropustnost, která je rovněž přezkušována. U záchytných van z polyethylenu probíhá zkouška těsnosti prostřednictvím měření tloušťky stěny, u ocelových van je prováděna kapilární zkouškou.

V DENIOSu se ročně vyrobí více než 50.000 záchytných van.

Obr. 1 plastové vany
Obr. 2 práškový polyethylen
Obr. 3 plnění forem
Obr. 4 tavení polyethylenu
Obr. 5 nepropustná vana
Obr. 6 kontrola hodnot

Zleva doprava:

Obr. 1: Naše plastové záchytné vany jsou vyrobeny z polyetylenu (PE), termoplastu.

Obr. 2: Polyethylen (PE) v prášku se skladuje v silech a plní se před rotačním procesem.

Obr. 3: Uvnitř duté formy jsou namontovány na nosič forem, otevřeny a naplněny přesně definovaným množstvím PE prášku.

Obr. 4: Polyethylen se zahřeje na teplotu tání. V důsledku rotace se zkapalněný PE nanáší vrstvu po vrstvě na stěny formy.

Obr. 5: Tento proces umožňuje bezproblémovou výrobu absolutně nepropustných van.

Obr. 6: Měření tloušťky stěny se používá ke kontrole, zda jsou u záchytné vany splněny všechny cílové hodnoty. To je zaznamenáno v protokolu elektronického měření.