DENSORB sorbenty: praktický průvodce

DENSORB sorbenty: praktický průvodce

Jak se již nejednou v praxi ukázalo, vždy, když se může něco pokazit, tak se to pokazí, přesto z toho pokaždé nemusí nutně vyplynout závažné následky. DENSORB sorbenty Vám vždy pomohou vyhnout se nečekávaným rizikům a s nimi spojeným nákladům, ať už se jedná o běžný únik provozních kapalin z pracovních strojů při každodenním používání nebo pouze o preventivní opatření pro případ nehody s chemikáliemi.Proč bych měl/a používat sorbenty?

 • Chrání zaměstnance a životní prostředí před dopady způsobenými únikem nebezpečných látek

  Dokonce i ty nejmenší úniky nebezpečných látek ohrožují životní prostředí i bezpečnost Vašich zaměstnanců. Kontakt s rozlitými nebezpečnými kapalinami může snadno skončit špatně, přinejmenším může rozlitá kapalina zapříčinit uklouznutí, pokud zůstane nepovšimnuta. DENSORB sorbenty bezpečně absorbují uniklé kapaliny, čímž pomáhají eliminovat nepříjemné dopady na životní prostředí i bezpečnost práce. Jsou vhodné pro použití v jakémkoliv prostředí, kde se běžně manipuluje s rizikovými látkami.

 • Vyhnete se zbytečným nákladům

  Chemické látky a oleje, které se dostanou do kanalizace, půdy nebo podzemních vod, způsobují kontaminaci životního prostředí, které je pak nutné uvést do původního stavu. Vyhněte se vysokým nákladům za odklízení následků havárie a sanaci prostředí. DENSORB sorbenty Vám pomohou předcházet možným dopadům případné havárie s nebezpečnými látkami a s nimi spojeným nákladům.

 • Odpovídají závazným právním předpisům a ekologickým normám

  Na základě závazné legislativy je povinností podniků zabránit znečištění životního prostředí vodu ohrožujícími látkami. Právní předpisy a environmentální normy, jako je norma ISO 14001, vyžadují zodpovědné zacházení s nebezpečnými kapalinami. DENSORB sorbenty představují ideální preventivní opatření pro spolehlivé zachycení uniklých kapalin jako součást plánu krizové připravenosti.


Jaké jsou možnosti využítí sorbentů?

Sortiment DENSORB sorbentů je stejně tak rozmanitý, jako problémy, které lze s jejich pomocí vyřešit! Skvěle poslouží jako preventivní opatření pro zachycení úkapů vznikajících při běžných pracovních činnostech, při údržbě či čistících pracích nebo k rychlé absorpci již uniklých kapalin v případě nějaké havárie.

Umístěním kurzoru myši na jednotlivé obrázky se dozvíte, jak konkrétně lze použít sorbenty v praxi.


Jaké jsou přednosti DENSORB sorbentů?

 • Vysoká absorpční kapacita
  DENSORB sorbenty dokážou pojmout např. až 16násobně více oleje, než je jejich vlastní váha, a to viditelně rychleji než běžné sorbenty.

 • Vysoká efektivita
  DENSORB sorbenty se vyznačují velmi malým rizikem vykapávání díky výrazné přilnavosti povrchu vlákna k zachycené kapalině. I v nasyceném stavu jsou odolné proti roztržení a proto jsou vysoce efektivním řešením.

 • Úspora při likvidaci
  Díky nízké vlastní hmotnosti a vysoké absorpční kapacitě DENSORB sorbentů je třeba vynaložit podstatně nižší náklady na jejich likvidaci než u běžných sorbentů.

 • Optimální bezpečnost
  DENSORB sorbenty nepřináší žádné riziko pro lidské zdraví, naopak přispívají k vyšší bezpečnosti a čistotě na pracovišti.

 • Široký výběr
  V naší nabídce naleznete velmi široké portfolio DENSORB sorbentů pro jakýkoliv způsob aplikace. Podívejte se na naše tipy pro výběr vhodného produktu na této stránce níže.

Jak správně skladovat sorbenty?

DENSORB havarijní sorpční sada, provedení OLEJ

Pro trvalé uložení sorbentů by měla být splněna určitá kritéria. Chemické a olejové sorbenty by měly být chráněny před trvalým UV zářením a skladovány na suchém místě. Teplota při skladování hraje roli jen stěží, protože teplota jejich rozkladu se pohybuje kolem 160 °C. Olejové sorbenty by měly být vždy skladovány odděleně od univerzálních a chemických, aby zůstala zachována jejich vodoodpudivost.

Dbejte na to, abyste měli vždy k dispozici dostatečné množství vhodných sorbentů a abyste mohli v případě úniku co nejrychleji a nejefektivněji zasáhnout. S našimi praktickými havarijními sorpčními sadami DENSORB budete mít sorbenty stále po ruce všude tam, kde budou potřeba.

DENSORB havarijní sady na olej  |  DENSORB havarijní sady na chemikálie  |  DENSORB univerzální havarijní sady


Na co je třeba dávat pozor při likvidaci?

Nepoužité chemické a olejové sorbenty samy o sobě nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Použité textilní sorbenty však nabývají vlastnosti absorbované kapaliny a musí být zlikvidovány v souladu s konkrétními předpisy. Rozhodující vlilv na způsob likvidace má tedy vždy druh zachycené kapaliny, např. sorbent nasycený olejem je nutné zlikvidovat podle Zákona o odpadech. Informace jsou poskytovány příslušnými orgány (odbor životního prostředí, odbor ochrany vod).


Jaké sorbenty je třeba mít neustále k dispozici?

Podle BOZP a chemického zákona musí zaměstnavatel dbát na posouzení rizik, zda může skladování a manipulace s nebezpečnými látkami ohrozit zaměstnance či jiné osoby a v souvislosti s tím přijmout odpovídající opatření před jejich působením.

Zjistěte si, jaké všechny kapaliny používáte při každodenních činnostech ve Vašem provozu. Věnujte pozornost především druhu kapalin a množství, se kterým pracujete. Vždy byste měli mít k dispozici přiměřené množství sorbentů k případnému zachycení těchto kapalin.

Níže na této stránce naleznete všechny důležité informace a rady pro optimální výběr vhodného druhu sorbentu.


Použití sorbentů v praxi

DENIOS AKADEMIE
Učte se od profesionálů aneb Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

S krizovým plánem provozu by měli být zaměstnanci nejen dobře obeznámeni, ale ideálně by měli mít možnost si cvičný zásah také vyzkoušet. Na semináři „Použití DENSORB v praxi” si nacvičíte pod odborným vedením jak správně jednat v případě havárie a optimalizujete tak Váš interní rizikový management. Rádi Vám s tím osobně pomůžeme přímo ve Vašich provozních podmínkách.

Seminář "Použití DENSORB v praxi"


Jak vybrat vhodný sorbent

DENSORB sorbenty jsou k dispozici v mnoha praktických provedeních a díky tomu jsou vhodné pro širokou škálu použití. Abyste snadno v naší nabídce nalezli optimální produkt odpovídající Vašim potřebám, shromáždili jsme pro Vás všechny důležité informace, které Vám mohou se správným výběrem pomoci.


Oblasti použití

Nejdůležitější roli při výběru vhodného sorbentu hraje druh kapaliny, na kterou by měl být v budoucnu tento sorbent používán. DENSORB sorbenty jsou k dispozici ve 3 verzích, které se od sebe liší právě druhem kapaliny, pro kterou jsou určeny:

 

DENSORB UNIVERZÁL
Vlastnosti: hydrofilní, absorbuje téměř všechny kapaliny
Vhodné pro: oleje, chladící kapaliny, maziva, nemrznoucí kapaliny, emulze oleje a vody a jiné vodné kapaliny, neagresivní kyseliny a louhy
DENSORB OLEJ
Vlastnosti: hydrofobní, absorbuje kapaliny na bázi uhlovodíků, odpuzuje vodu
Vhodné pro: oleje, benzín, naftu, petrolej, rozpouštědla a ropu
DENSORB SPECIÁL
Vlastnosti: hydrofilní, chemicky inertní, absorbuje téměř všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií
Vhodné pro: kyseliny, louhy, agresivní kapaliny, vodu a neznámé kapaliny

 

Stále váháte při výběru vhodné verze DENSORB sorbentů? Níže naleznete seznam konkrétních médií včetně doporučené verze vhodného sorbentu.


Jednotlivé formáty

DENSORB sorbenty jsou k dispozici v mnoha praktických formátech. Některé formáty jsou vhodnější pro zachycování menších úkapů, jiné zase k absorpci většího množství uniklé kapaliny.

DENSORB sorpční role

DENSORB sorpční role

DENSORB sorpční role jsou ideální pro pokrytí větších ploch, např. na nebo pod stroji náchylnými k úniku kapalin. Sorpční role jsou k dispozici v různých šířkách a pro snadné dělení jsou perforované uprostřed a každých 40 cm napříč. Díky tomu lze použít pouze takové množství, které je skutečně potřeba, bez zbytečného plýtvání.

Obvykle spotřebujete při každodenní činnosti větší množství sorbentů (např. pro pokrytí podlahy)? Pak jsou pro Vás DENSORB sorpční role vhodnou volbou. Díky praktické perforaci můžete snadno oddělit pouze potřebné množství a spotřebovat tak jen tolik materiálu, kolik je nezbytné.

DENSORB sorpční hady

DENSORB sorpční hady

DENSORB sorpční hady jsou pro boj proti únikajícím kapalinám nepostradatelným pomocníkem. Mají vysokou absorpční kapacitu a lze je snadno tvarovat. Pomocí nich lze snadno a rychle zahradit vyteklou kapalinu, např. z poškozených strojů nebo nádob, kolem dokola a zamezit tak jejímu dalšímu šíření.

Obzvláště flexibilní tvar sorpčních hadů zajišťuje jejich všestrannost. Dokonce i obtížně přístupné oblasti lze pomocí sorpčních hadů optimálně zabezpečit proti nechtěným únikům kapalin.

DENSORB sorpční polštáře

DENSORB sorpční polštáře

DENSORB sorpční polštáře nabízí velkou absorpční kapacitu při menších rozměrem a díky svému flexibilnímu tvaru jsou ideální pro spolehlivou absorpci uniklých kapalin nebo úkapů i v obtížně přístupných místech.

Výplň sorpčních polštářů ze speciálního polypropylenu zajišťuje zvláště dobrou absorpční kapacitu. DENSORB sorpční polštáře jsou tedy ideální pro dlouhodobé použití, např. při stáčení. Sorpční polštáře lze též použít k zamezení šíření uniklé kapaliny.

DENSORB víceúčelový sorbent Varioform

DENSORB víceúčelový sorbent Varioform

Obrovskou výhodou víceúčelového sorbentu Variform je jeho všestrannost vzhledem k tomu, že jím můžete plně nahradit další 4 různé formáty. Lze jej použít jako role, rohože, hady nebo čisticí utěrky a je vhodný pro každodenní použití i pro zásah při nečekaném úniku kapalin.

Víceúčelový sorbent Varioform je k dodání stočený v roli a díky bohatému podélnému a příčnému perforování jej lze snadno dělit na požadované formáty. Je uložen v praktické a prostorově úsporné kartonové krabici a je ideální pro mobilní využití nebo pro uložení na pracovních stolech, takže jej budete mít neustále po ruce.

DENSORB sorpční rohože

DENSORB sorpční rohože

DENSORB sorpční rohože jsou velmi všestranně použitelné. Skvěle se hodí k absorpci úkapů vznikajících během údržby nebo čištění, ale i jako účinné řešení v boji s běžnými provozními úkapy v souvislosti s netěsností. Umožňují efektivní a úsporné řešení pro každodenní použití v provozu a jsou ideální pro dlouhodobé použití všude tam, kde je třeba vypořádat se s menším množstvím úkapů. V případě havárie jsou sorpční rohože DENSORB vhodné k odstranění uniklé kapaliny.

Jednotlivé sorpční rohože jsou z důvodu úspory materiálu uprostřed perforované, takže lze spotřebovat pouze takové množství, jaké je skutečně potřeba.

DENSORB sudové rohože

DENSORB sudové rohože

Při čerpání a plnění stojících sudů může snadno dojít k nechtěným úkapům. DENSORB sorpční sudové rohože spolehlivě zajistí, že horní část sudu zůstane i při těchto činnostech stále čistá. DENSORB sudové rohože jsou navrženy pro 200litrové sudy a jsou k dispozici pouze ve verzi UNIVERZÁL pro zachycení olejů, chladicích prostředků, rozpouštědel a neagresivních kyselin a louhů.

Na našem e-shopu naleznete ještě další praktické formáty DENSORB, jako jsou olejové kostky, olejové plováky, sypké sorbenty, dočišťovací sorbenty, zábrany na olej i celé havarijní sorpční sourpavy.

Tloušťka materiálu

Důležitým kritériem pro výběr vhodného produktu je výše absorpční kapacity a životnost. Obě tyto vlastnosti se odvíjí od tloušťky materiálu, ze kterého jsou sorbenty vyrobeny. DENSORB sorpční role a rohože jsou k dodání ve dvou různých tloušťkách materiálu.

LIGHT = základní absorpční kapacita

Základní tloušťka materiálu LIGHT je ideální pro absorpci menšího množství kapalin, například při opravách, malých únicích nebo při každodenní výrobní činnosti.


HEAVY = dvojitá absorpční kapacita

Extra silná tloušťka materiálu nabízí vyšší absorpční kapacitu a vysokou odolnost vůči oděru. Díky tomu jsou sorbenty HEAVY vhodné k dlouhodobému použití nebo k absorpci vyššího množství kapalin, např. při větším úniku kapalin.


Kvalita materiálu

Čím vyšší je kvalita materiálu, ze kterého je sorbent vyroben, tím delší je doba jeho použitelnosti a tím vyšší námaze jej lze vystavovat. V závislosti na plánovaném používání byste měli zvážit, zda od sorbentu očekáváte dlouhodobou životnost nebo zda Vám bude stačit normální kvalita. DENSORB sorpční role a rohože jsou k dispozici ve čtyřech různých kvalitách materiálu, a to ECONOMY Single, ECONOMY Double, ECONOMY Triple a PREMIUM Triple.

 

 

Triple kvalita

ECONOMY Triple a PREMIUM Triple

Vysoká odolnost vůči mechanické zátěži umožňuje dlouhodobé používání

DENSORB sorpční role a rohože v nejvyšší kvalitě ECONOMY Triple a PREMIUM Triple jsou obzvláště vhodné díky svému třívrstvému provedení pro provozy s nejvyššími nároky na dlouhodobou životnost a čistotu. Oboustranné zpevnění savého sorpčního rouna ochrannou propustnou vrstvou zajišťuje nejvyšší odolnost sorbentu proti oděru a roztržení. Další výhodou sorbentů v kvalitě Triple je, že nepouští vlákna, a proto jsou ideální pro citlivé použití a povrchy.

ECONOMY Double

ECONOMY Double

Extra kvalita pro vysoké nároky na životnost a účinnost

DENSORB sorpční role a rohože v kvalitě ECONOMY Double jsou z jedné strany opatřeny ochrannou netřepivou vrstvou, která zajišťuje vysokou odolnost sorbentu proti roztržení a oděru. Ideální pro téměř jakékoliv použití, například pro pokrytí podlahy s dlouhodobou životností nebo pro úklidové práce.

ECONOMY Single

ECONOMY Single

Určeno pro většinu běžných každodenních činností v provozu

DENSORB sorpční role a rohože v kvalitě ECONOMY Single jsou vyrobeny pouze z jedné vrstvy savého sorpčního rouna a představují ekonomické řešení pro odstraňování malých úniků kapalin nebo pro každodenní používání při čištění, údržbě a opravách. Jsou vhodné pro jednorázové, krátkodobé použití.


Vhodný sorbent mrknutím oka


Vyzkoušejte si DENSORB!

Startovací sorpční sada UNIVERZÁL

DENSORB startovací sorpční sada UNIVERZÁL

Obsah:

 • 5x sorpční rohož Premium 40 x 50 cm
 • 5x sorpční rohož Economy 40 x 50 cm
 • 2x soprční polštář 25 x 25 cm
 • 2x sorpční had 120 x 7,5 cm

Vyzkoušet nyní

DENSORB Musterset

ZDARMA DENSORB sada vzorků

Obsah:

 • 1x sorpční rohož Premium 40 x 50 cm
 • 1x sorpční rohož Economy 40 x 50 cm

Vyzkoušet nyní


Rádi Vám poradíme!

Máte nějaké další dotazy ohledně bezpečné manipulace s nebezpečnými látkami, likvidace úniků kapalin či produktů DENSORB? Neváhejte a zeptejte se nás! Rádi Vám pomůžeme.