NeKUPte zbytečně rizika

Nehody K-U-P: NeKUPte zbytečně rizika!

Klopýtnutí, uklouznutí, pád, ve zkratce rizika K-U-P, se dlouhodobě drží na předních příčkách úrazových statistik. Podle statistik bylo v roce 2018 hlášeno 46 223 pracovních úrazů s pracovní neschopností, přičemž se nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností stává ve zpracovatelském průmyslu. Kluzká podlaha či zakopnutí jsou přitom častými příčinami těchto úrazů. Velký dopad mají také v mnoha případech podceňované „maličkosti“, jako je špatný stav povrchů, podlah a dopravních cest. V běžném každodenním provozu však ale také číhají další skryté nástrahy, jako např. všude se povalující materiál či nářadí nebo nedostatečné označení rizikových míst.

Představujeme vám 5 opatření, která vám pomohou účinně předcházet rizikům K-U-P.


5 tipů, jak se bránit rizikům K-U-P

1.  Stůjte pevně nohama na zemi

Věnujte větší pozornost svým podlahám! Příliš hladká struktura povrchu, nízký koeficient tření nebo dokonce i zub času, způsobující nevyhnutelné opotřebení podlah, představují doslova živnou půdu pro rizika K-U-P. Taková podlaha totiž nemusí zaručit dostatečnou protiskluznost. Se speciálními protiskluzovými rohožemi, páskami, schodovými lištami či protiskluzovým nátěrem si zajistíte pevné stání a bezpečný krok kdekoliv!


2.  Skluzavku přenechte dětem

Znečištění například vytekajícími kapalinami, tuky, mastnotou, olejem, prachem apod. může z podlahy rychle učinit hotové kluziště! Pokrytím podlah čistícími podlahovými rohožemi snížíte nechtěné roznášení nečistot na podrážkách bot a pomocí vhodných prostředků a zařízení určených k čištění povrchů získáte snadno kontrolu nad veškerými nečistotami a zajistíte tak rychle opětovnou bezpečnost v případě, že se něco pokazí. DENSORB sorbenty vám vcukuletu pomohou spolehlivě zatočit s rozlitými nebezpečnými kapalinami.


3.  Ukliďte si pod nohama

Změť kabelů? Povalující se materiál a nářadí všude kolem? Kabely a hadice natažené napříč dopravními cestami? Tak tady, dámy a pánové, číhá riziko snad na každém rohu! Nerovnost povrchů, způsobená například v důsledku uvolněných nebo popraskaných krytin, představuje také vysoké riziko zakopnutí. Zvítězte nad tímto rizikem jednou pro vždy pomocí přejezdových můstků, směsí na opravu spár či skříní na nářadí a materiál, kde bude mít každá věc své místo.


4.  Vyznačte správnou cestu

Vyznačte vhodnými prostředky bezpečnou cestu napříč vaší společností! Oddělením a vyznačením dopravních cest a cest pro pěší se vyhnete nebezpečným kolizím. Pomocí vhodného podlahového značení upozorněte na rozdíly ve výšce podlahy, označte snížený strop či zabezpečte nebezpečné oblasti, jako jsou šachty a stavební jámy, pomocí ochranných bariér.


5.  Zajistěte si dobré světlo!

Nemusíte být zrovna fotograf, abyste věděli, jak je důležité mít vhodné a dostatečné osvětlení. Mít dobré světlo je tedy posledním důležitým faktorem, jak předcházet rizikům K-U-P. I když budete mít oči neustále otevřené, mohou zůstat překážky či kaluže uniklé kapaliny při nedostatečném osvětlení vašim očím skryty.