• Kompetentní poradenství

 • Kvalita přímo od výrobce

 • Individuální řešení

 • Mezinárodní Know-how

Tepelné komory

Tepelné komory od DENIOSu jsou účinné a odolné systémy s dlouhou životností pro zajištění temperovaného skladování až do 150 °C a nabízejí dostatečnou skladovací kapacitu pro až 18 standardních IBC nádrží nebo pro 4 až 72 sudů po 200 l. Vytápění může být dle potřeb zákazníka zajištěno elektrickým topným systémem nebo topným systémem na horkou vodu, teplonosný olej nebo na páru. Tepelné komory jsou vyrobeny z nerezu nebo lakované či pozinkované oceli. Díky široké nabídce vhodného příslušenství lze tepelné komory DENIOS přizpůsobit jakýmkoliv individuálním potřebám.

 • Vhodné pro umístění uvnitř budov i venku
 • Robustní ocelová konstrukce
 • Vytápění pomocí elektrické energie, páry, teplonosného oleje či horké vody
 • Standardní zařízení vyráběné v souladu se Zákonem o vodách, použitelné také jako sklad pro temperované skladování nebezpečného zboží
 • K dispozici s lakovaným, zinkovaným nebo nerezovým povrchem, jako GMP zařízení nebo jako individuální řešení dle Vašich požadavků


Zahřívání, tavení a chlazení vždy efektivně

Vhodná a efektivní příprava a dobrá dostupnost látek citlivých na teplotu hraje klíčovou roli při výrobních procesech v chemickém, farmaceutickém, potravinářském i textilním průmyslu. Pro tyto účely představují tepelné komory od DENIOSu ideální řešení.

Tak jako se liší vlastnosti používaných látek, tak se také liší podstata různých výrobních procesů. Požadavky na tepelné komory jsou proto velice různorodé. Kromě toho se navíc neustále zvyšuje míra automatizace i nároky na produktivitu. To vyžaduje stále větší míru začlenění tepelných komor do výrobního procesu a dobrou synchronizaci s navazujícími procesy.

Rádi Vám poradíme >>

Vhodné pro:
Žíravé látky
Oxidační látky
Hořlavé látky
Dráždivé látky
Látky nebezpečné pro zdraví
Toxické látky
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Ukázka tepelných komor


Proces realizace tepelné komory

Odborná konzultace
Odborná konzultace
Plánování a projektování
Plánování a projektování
Výroba
Výroba
Předání a uvedení do provozu
Předání a uvedení do provozu
Servis a údržba (na přání)
Servis a údržba (na přání)

Užitečné informace o tepelných komorách

DENIOS se více než 25 let specializuje mimo jiné na realizaci standardizovaných, ale také individuálních zákaznicky orientovaných řešení v oblasti tepelné techniky, která vynikají svou kvalitou a efektivností:

 • tepelné boxy,
 • tepelné komory,
 • tepelná technika pro jednotlivé nádoby,
 • individuální řešení,
 • chladící a klimatizované systémy,
 • chladící a klimatizované komory a kontejnery.

Teplotní stabilita

Každá naše tepelná komora spolehlivě splňuje požadavky na udržení stabilní teploty uvnitř komory i při proměnlivých teplotách v okolí. Kombinací vysoce kvalitního regulačního systému ve spojení s výkonným chladícím, klimatizačním a topným systémem je zajištěna maximální spolehlivost a rovnoměrné rozložení teploty uvnitř komory.

Provozní náklady

Návrh řešení od DENIOSu se přímo řídí konkrétními potřebami zákazníka. Tepelné komory vyrobené na základě této filosofie nejsou rozměrově předimenzované a nevznikají tak zbytečně vyšší náklady na jejich provoz. DENIOS klade vysoké nároky na kvalitu svých produktů, čímž významně snižuje riziko jejich selhání. To napomáhá prevenci možných prostojů ve výrobě a v konečné fázi ještě více přispívá k efektivitě výrobních procesů.

Rychlý ohřev i chlazení

Pro zajištění optimální efektivity výroby musí být při moderních automatizovaných výrobních procesech látky používané při výrobě neustále k dispozici k okamžitému použití. Z tohoto důvodu jsou DENIOS tepelné komory přizpůsobeny požadavkům na rychlé vytápění a chlazení. Vysoce výkonné agregáty DENIOS splňují nejpřísnější požadavky.

Vhodné pro látky a materiály citlivé na teplotu

Skladování látek citlivých na teplotu při daném rozsahu teplot vyžaduje udržování konstantní teploty, kterou lze zajistit pouze prostřednictvím vysoce výkonné klimatizace. Tepelné komory od DENIOSu spolehlivě zajišťují požadovanou teplotu a viskozitu uskladněných látek, přičemž ztráta těchto vlastností může mít negativní dopad na výrobu. Tepelné komory nabízejí nejvyšší stupeň bezpečnosti a zároveň slouží jako prevence rizik.

DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

 • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
 • připomenutí termínu příští revize,
 • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba