Tepelná komora

Individuální řešení z oblasti tepelné techniky

Obzvláště při navrhování vhodného řešení pro velkokapacitní skladování v omezených prostorech je vždy zapotřebí individuální přístup. Individuální konzultace je také nutností při navrhování uspořádání vnitřního prostoru tepelné komory nebo když má být zařízení instalováno do venkovních prostor. Pro tyto případy mohou být navrženy tepelné komory s až třemi skladovacími úrovněmi a s dvojitou hloubkou, s dveřmi nenáročnými na prostor nebo se samostatným klimatizačním systémem. Pro venkovní použití je možné vyrobit velké tepelné systémy, které mohou být navzájem propojeny krytou chodbou.

Ukázka individuálně řešených tepelných a klimatizačních komor

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti tepelné techniky. Zde získáte přehled o různorodosti individuálních řešení a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více například o tepelné komoře určené pro tavení látek obsahujících rozpouštědla, klimatické komoře pro testování funkčnosti inventáře při extrémních výkyvech teplot, tepelné komoře pro temperované skladování látek citlivých na teplotu, atd...

Přejít k Případovým studiím >>

Tepelná komora
  • Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Individuální řešení

  • Mezinárodní Know-how

Vhodné pro:
Žíravé látky
Oxidační látky
Hořlavé látky
Dráždivé látky
Látky nebezpečné pro zdraví
Toxické látky
Látky nebezpečné pro životní prostředí


Proces realizace individuálních řešení v oblasti tepelné techniky

Odborná konzultace
Odborná konzultace
Plánování a projektování
Plánování a projektování
Výroba
Výroba
Předání a uvedení do provozu
Předání a uvedení do provozu
Servis a údržba (na přání)
Servis a údržba (na přání)


DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

  • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
  • připomenutí termínu příští revize,
  • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba