• Kompetentní poradenství

 • Kvalita přímo od výrobce

 • Individuální řešení

 • Mezinárodní Know-how

Klimatizační komora

Chladící a klimatizační komory

Při výrobě našich chladících a klimatizačních komor klademe velký důraz na úsporu energie. Homogenní izolační vlastnosti celého vnějšího pláště a použití stavebních prvků z materiálu s nepatrnými tepelnými ztrátami snižují spotřebu energie až o 50 %. Teplota v rozmezí 0 °C až 35 °C je optimálně zajištěna dle potřeby chladící nebo klimatizační jednotkou. Tyto regálové nebo pochůzné skladovací systémy jsou vyráběny s kapacitou pro až 16 IBC, případně 24 sudů à 200 l.

Dále si můžete vybrat další příslušenství:

 • Ex ochrana,
 • protipožární ochrana uvnitř i vně,
 • zařízení dle GMP,
 • vestavěné regály, válečkové dopravníky,
 • lze upravit jako sklad nebezpečných látek s integrovanou záchytnou vanou.

Ukázka chladících a klimatizačních komor

Vhodné pro:
Žíravé látky
Oxidační látky
Hořlavé látky
Dráždivé látky
Látky nebezpečné pro zdraví
Toxické látky
Látky nebezpečné pro životní prostředí


Proces realizace chladící a klimatizační komory

Odborná konzultace
Odborná konzultace
Plánování a projektování
Plánování a projektování
Výroba
Výroba
Předání a uvedení do provozu
Předání a uvedení do provozu
Servis a údržba (na přání)
Servis a údržba (na přání)

DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

 • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
 • připomenutí termínu příští revize,
 • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba