• Kompetentní poradenství
  • Kvalita přímo od výrobce
  • Individuální řešení
  • Mezinárodní Know-how

Kontejner pro umístění IT technologií

Jedním z nejdůležitějších požadavků pro uložení IT technologií je zajištění bezpečnosti pro uložená data. Dalším faktorem je mobilita takového řešení. Naše IT kontejnery splňují oba tyto aspekty a nabízí externí a promyšlené technicko-bezpečnostní řešení navržené podle potřeb zákazníka. Na základě požadavků zákazníka lze např. provést speciální úpravy k zabezpečení IT kontejneru proti vloupání a vandalismu nebo jej vybavit např. protipožárními detektory či hasící technikou, klimatizačním zařízením či nepřerušovaným zdrojem napájení (UPS).

Bezpečnost pro Vaše data

Společně s dalšími sedmi společnostmi, které se zabývají problematikou IT bezpečnosti a datových center z různých úhlů pohledu, jsme v rámci společného projektu vytvořili flexibilní a moderní pojetí serverové místnosti. Výsledkem je kompletní datové centrum (CDC), které bez problémů nahradí, případně rozšíří, kterékoliv stávající datové centrum či serverovnu.

Hier erfahren Sie alles zum CDC >>


Vhodné pro:
Látky nebezpečné pro zdraví
Látky nebezpečné pro životní prostředí
Hořlavé látky
Oxidační látky
Žíravé látky
Toxické látky
Dráždivé látky

Ukázka serverovny pro IT technologie


Proces realizace IT serverovny

Odborná konzultace
Odborná konzultace

Plánování a projektování
Plánování a projektování

Výroba
Výroba

Předání a uvedení do provozu
Předání a uvedení do provozu

Servis a údržba (na přání)
Servis a údržba (na přání)

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti skladování nebezpečných látek v technologicko-bezpečnostních kontejnerech. Zde získáte přehled o různorodosti využití našich skladů na nebezpečné látky a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více o skladovacím kontejneru s požární odolností pro individuální stáčení chemikálií, meziskladu pro odpadové hospodářství, skladu barev s ochranou proti požáru i mrazu, skladování chemických surovin, speciálním prostoru pro míchání barev v protipožárním kontejneru, skladu Li-Ion akumulátorů atd...

Přejít k Případovým studiím >>

Dekontaminační komora

DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

  • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
  • připomenutí termínu příští revize,
  • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba