Technologické kontejnery

Technologie pro skladování palivových článků

Technologie pro skladování palivových článků

Pro moderní výrobu elektrické energie se stále častěji používají palivové články. Ty jsou nezávislé na síti, mnohostranně použitelné, ale zároveň velmi obtížně skladovatelné. Zejména klimatické podmínky mohou na tyto citlivé systémy negativně dolehnout. Technologické bezpečnostní kontejnery od DENIOSu jsou pro bezpečné skladování těchto nosičů energie ideální.

Kontejner pro umístění zhášecí technologie

Kontejner pro umístění zhášecí technologie

V kontejneru pro umístění zhášecích technologií od DENIOSu je různorodá hasící technika bezpečně a předpisově uskladněna. Flexibilita ve vybavení a velikosti prostoru jsou při výrobě kontejneru stejně důležitým aspektem jako mnohostrannost konečné využitelnosti pro uživatele.

Kontejner pro uložení záložních zdrojů energie

Kontejner pro uložení záložních zdrojů energie

Záložní zdroje elektrické energie jsou nezbytnými pomocníky zejména pro nemocnice a výzkumné instituce a musí být vždy připraveny k okamžitému použití. Současně je velice důležité, aby prostory, ve kterých jsou tyto záložní zdroje umístěny, splňovaly veškeré požadavky na bezpečnost a flexibilitu.

Kontejner pro umístění telefonní ústředny

Kontejner pro umístění telefonní ústředny

Kontejnery pro umístění telefonní ústředny představují vhodné prostory nejen pro umístění nákladných telekomunikačních technologií. Představují také ekonomické a bezpečné umístění těchto technologií ve venkovních prostorách, které nejsou pod každodenním dohledem. Lépe již Vaše telekomunikační technologie být umístěny nemohou.

Kontejner pro umístění rozvodných skříní

Kontejner pro umístění rozvodných skříní

V oblasti energetiky, v rozvodných a transformačních stanicích musí být citlivé řídící technologie a rozvodné skříně ochráněny před požárem a poškozením. Kontejner pro umístění rozvodných skříní od DENIOSu představuje pro tyto účely ideální řešení.

Individuální využití

Otázka dostatečného zabezpečení technického vybavení se může stát velice rychle palčivým problémem. Požadavky na bezpečnost, stabilitu a zároveň i mobilitu skladu na technické vybavení jsou různorodé a náročné. Technologické kontejnery od DENIOSu individuálně přizpůsobitelné požadavkům zákazníka představují jedinečné skladovací řešení, které spolehlivě ochrání citlivé technologie před vnějšími vlivy, jako je např. počasí, vloupání, vandalismus či přístup nepovolaných osob. Zároveň dostatečně ochrání i okolní prostředí před možnými následky v případě vzniku nehody uvnitř kontejneru, která může vzniknout následkem manipulace s uskladněným inventářem.

Využití technologických kontejnerů od DENIOSu je opravdu různorodé. Kromě skladovací funkce se technologický kontejner v praxi osvědčil např. také jako bezpečný prostor pro uložení záložních zdrojů energie, IT technologií nebo jako zkušebna Li-Ion baterií a akumulátorů. Protože jsou technické kontejnery DENIOS požárně odolné a poskytují ochranu proti výbuchu, mohou být umístěny např. přímo uprostřed výrobní haly.

Rádi Vám poradíme >>


  • Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Individuální řešení

  • Mezinárodní Know-how

Technologicko-bezpečnostní kontejner

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti skladování nebezpečných látek v technologicko-bezpečnostních kontejnerech. Zde získáte přehled o různorodosti využití našich skladů na nebezpečné látky a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více o skladovacím kontejneru s požární odolností pro individuální stáčení chemikálií, meziskladu pro odpadové hospodářství, skladu barev s ochranou proti požáru i mrazu, skladování chemických surovin, speciálním prostoru pro míchání barev v protipožárním kontejneru, skladu Li-Ion akumulátorů atd...

Přejít k Případovým studiím >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

  • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
  • připomenutí termínu příští revize,
  • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.

Broschüre herunterladen >>

Servis a údržba