Sklady Li-Ion baterií a akumulátorů

Elektromobilita je stále se rozvíjející průmyslové odvětví. V této oblasti, zvláště pak v automobilovém průmyslu, představují Li-Ion baterie jako mobilní zásobníky elektrické energie primární řešení. Nicméně rozmanité používání akumulátorů s sebou přináší i řadu rizik. Technické závady nebo nevhodná manipulace s Li-Ion bateriemi může snadno zapříčinit vznik požáru, případně vést až k explozi. Pro snížení těchto potenciálních rizik je vhodné skladovat akumulátory samostatně ve speciálních prostorách. Technologický kontejner od DENIOSu přináší nejen skvělé protipožární řešení pro bezpečné skladování baterií, ale také splňuje požadavky pro jejich bezpečné přezkušování.

 

 

Proces realizace zkušebny Li-Ion baterií

Odborná konzultace
Odborná konzultace
Plánování a projektování
Plánování a projektování
Výroba
Výroba
Předání a uvedení do provozu
Předání a uvedení do provozu
Servis a údržba (na přání)
Servis a údržba (na přání)

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti skladování nebezpečných látek v technologicko-bezpečnostních kontejnerech. Zde získáte přehled o různorodosti využití našich skladů na nebezpečné látky a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více o skladovacím kontejneru s požární odolností pro individuální stáčení chemikálií, meziskladu pro odpadové hospodářství, skladu barev s ochranou proti požáru i mrazu, skladování chemických surovin, speciálním prostoru pro míchání barev v protipožárním kontejneru, skladu Li-Ion akumulátorů atd...

Přejít k Případovým studiím >>

Dekontaminační komora

  • Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Individuální řešení

  • Mezinárodní Know-how

Ukázka skladů a zkušeben Li-Ion baterií


DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

  • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
  • připomenutí termínu příští revize,
  • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba