• Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Individuální řešení

  • Mezinárodní Know-how

Laboratorní kontejnery

Kontejner jako zkušební a testovací pracoviště

Kontejner jako zkušební a testovací pracoviště

V kontejneru od DENIOSu upraveném jako zkušební a testovací pracoviště mohou být aktivity jako je odebírání vzorků či jejich analýza bezpečně a bez omezení provozovány přímo uprostřed výrobních prostor. Moderní zařízení pro zachycování škodlivin a bezpečnostní technologie použité při výrobě kontejneru ochrání zaměstnance i vybavení.

Kontejner pro umístění dávkovacích a čerpacích technologií

Kontejner pro umístění dávkovacích a čerpacích technologií

Dávkování, míchání a plnění patří mezi každodenní činnosti v mnoha průmyslových odvětvích. Chcete provádět tyto činnosti ekonomicky a v blízkosti výroby? Pak k tomu bude třeba speciální bezpečný prostor, jako je například DENIOS kontejner pro umístění dávkovacích a čerpacích technologií.

Kontejner pro uložení technických plynů

Kontejner pro uložení technických plynů

Technické plyny by měly být uloženy bezpečně, ekonomicky a v blízkosti jejich využití. Problematika bezpečnosti je v tomto projektu na prvním místě. Technické a bezpečnostní kontejnery od DENIOSu se pro takový úkol přímo nabízejí!

Pracujte jako v laboratoři

Nebezpečný prach a výpary představují zvýšené nebezpečí pro zaměstnance a vyžadují speciálně vybavená pracoviště, např. pomocí osobních ochranných prostředků (OOP), bezpečnostních nádob apod. Pro tyto účely lze vybavit technicko-bezpečnostní kontejnery DENIOS takovými bezpečnostními prostředky, aby byly schopny svým vybavením plně konkurovat klasickým laboratořím.

Díky preciznímu vybavení, jako jsou průmyslové pracovní stoly, odsávací systémy a další bezpečnostní vybavení, vytváří laboratorní kontejner DENIOS ideální pracovní podmínky pro Vaše zaměstnance při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Laboratorní kontejnery DENIOS lze využít také jako zkušební či dávkovací kontejnery na kapalné a plynné látky.

Rádi Vám poradíme >>


Dekontaminační komora

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti skladování nebezpečných látek v technologicko-bezpečnostních kontejnerech. Zde získáte přehled o různorodosti využití našich skladů na nebezpečné látky a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více o skladovacím kontejneru s požární odolností pro individuální stáčení chemikálií, meziskladu pro odpadové hospodářství, skladu barev s ochranou proti požáru i mrazu, skladování chemických surovin, speciálním prostoru pro míchání barev v protipožárním kontejneru, skladu Li-Ion akumulátorů atd...

Přejít k Případovým studiím >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

  • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
  • připomenutí termínu příští revize,
  • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba

Pracujte jako v laboratoři

Laboratorní kontejner vybavený podlahovými plošinami a protipožární podstavnou skříní
Uzamykatelný laboratorní kontejner lze umístit přímo do kancelářských prostor

Nejen velké koncerny mají v dnešní době vlastní laboratoře pro výzkum a vývoj. Ale co když to zrovna není Váš případ a Vám by se zrovna nějaké takové menší řešení hodilo? A co teprve, kdyby bylo možné umístit jej přímo do výrobní haly nebo dílny? Pro Vás i pro mnoho našich zákazníků máme super řešení v podobě samostatné minilaboratoře. Laboratorní kontejner od DENIOSu představuje flexibilní řešení nejen z hlediska vybavení a konstrukce, ale také z hlediska mobility.

Perfektní laboratoř

V závislosti na druhu kapaliny, která je zpracovávána, může docházet k uvolňování zdraví škodlivých emisí. Příkladem může být prach a výpary, které vznikají při kontaktu médií se vzduchem. V takových případech je zaměstnavatel povinen zajistit osobní ochranné prostředky pro zaměstnance, kteří přichází s těmito emisemi do styku. Ochranné prostředky mohou být nahrazeny, případně doplněny vhodným technickým řešením. K tomuto účelu lze vybavit laboratorní kontejner DENIOS speciálními pracovními stoly nebo odsávacím zařízením. Laboratorní kontejnery od DENIOSu se vyznačují těmito přednostmi:

  • jsou dodávány se všemi nezbytnými certifikáty,
  • mají schválené a certifikované technické odvětrávání,
  • nabízíme možnost provádění pravidelných servisních služeb a revizí.

Plánujete-li umístit laboratorní kontejner přímo do výrobních prostor, je nezbytné, aby byl požárně odolný a byl chráněn proti explozi. Při plánování nákupu laboratorního kontejneru je třeba mít dobře promyšlené jeho budoucí využití.

Premium Sicherheitstechnik

Der Container besteht aus einer zweifachen Stahlrahmenkonstruktion und ist mit moderner Sicherheitstechnik ausgestattet. 90 Minuten Brandschutz von innen und außen sollten ebenso selbstverständlich sein, wie EI 90-Türen oder F 90 bzw. G 90-Verglasung. Druckentlastungsflächen im Dachbereich unterstützen zeitgemäßen Explosionsschutz. Im Inneren des Laborcontainers erfassen zielgerichtete Absaugungen gefährliche Emissionen und führen diese nach Filterung aus dem System heraus. Der Anschluss an hauseigene Entlüftungssysteme ist ebenfalls möglich. Proben oder gefährliche Stoffe in Kleinmengen können in brandgeschützten Unterbauschränken sicher und direkt im Laborcontainer untergebracht werden. Auf Wunsch kann der komplette Innenraum mit DENIOS-Produkten ausgestattet werden, zum Beispiel Regalsystemen zur Unterbringung von Rückstellproben, PSA, Notfallausrüstung und ähnlichem.

Zum Shop >>

Laborcontainer: Verwendungsmöglichkeiten

DENIOS Laborcontainer sind vielfältig auf ihre spätere Verwendung ausstattbar. Ein Verwendungsbeispiel ist der Probenraum, welcher auch als Analyseraum genutzt wird. Alltägliche Labortätigkeiten können im Laborcontainer unter höchsten Sicherheitsstandards durchgeführt werden - und das mitten in der Produktionshalle des Kunden. Verwendet man den Laborcontainer als Dosierstation, ist es möglich, Dosier- und Mischvorgänge produktionsnah durchführen zu lassen. Die Mischtechnik ist dabei direkt im Laborcontainer verbaut. Gleichfalls nah an der Produktion sollen Prozessgase gelagert werden. Die Gasflaschen inklusive Dosiertechnik werden direkt im Laborcontainer untergebracht und sind hierbei höchst mobil. Dank der Sicherheitsausstattung des Containers müssen keine Sicherheitsabstände zu umstehenden Gebäuden eingehalten werden.