• Kompetentní poradenství
  • Kvalita přímo od výrobce
  • Individuální řešení
  • Mezinárodní Know-how

Individuální kontejnery

Dekontaminační komora

Dekontaminační komora

Dekontaminační komory mají obrovský význam pro optimální ochranu zaměstnanců při jejich práci s radioaktivním materiálem. Případovou studii o tomto projektu naleznete zde.

Kontejner pro uložení poškozených vozidel

Kontejner pro uložení poškozených vozidel

Při uložení poškozeného vozidla i s bateriemi je vždy třeba mít na zřeteli, že prostor k tomu určený musí být dostatečně chráněn proti požáru i výbuchu. Velmi vhodné je, aby byl takový prostor již od počátku přímo pro tyto účely navržen.

Bezpečnost na míru

Individuální kontejnery DENIOS jsou individuálně přizpůsobeny podle potřeb různých průmyslových odvětví, jak po technické, tak i po bezpečnostní stránce. Jsou tvořeny na modulárním principu: kde by měl být kontejner umístěn? Musí být stěny kontejneru požárně odolné? Jak by měl být vnitřní prostor organizován? Jaký druh dveří by měl být použit a kde by měly být dveře umístěny? Také rozměry kontejneru lze přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka. Na tyto a řadu dalších faktorů je vždy brána zřetel při výrobě DENIOS individuálních kontejnerů.

Rádi Vám poradíme >>


Dekontaminační komora

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti skladování nebezpečných látek v technologicko-bezpečnostních kontejnerech. Zde získáte přehled o různorodosti využití našich skladů na nebezpečné látky a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více o skladovacím kontejneru s požární odolností pro individuální stáčení chemikálií, meziskladu pro odpadové hospodářství, skladu barev s ochranou proti požáru i mrazu, skladování chemických surovin, speciálním prostoru pro míchání barev v protipožárním kontejneru, skladu Li-Ion akumulátorů atd...

Přejít k Případovým studiím >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

  • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
  • připomenutí termínu příští revize,
  • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba