• Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Individuální řešení

  • Mezinárodní Know-how

Technické bezpečnostní kontejnery

Individuální kontejnery

Individuální kontejnery

Také v oblastech, kde se vyvíjí, upravují a vytváří různá individuální řešení dle požadavků zákazníka, mohou být využívány speciální aplikace a postupy, které vybočují z řady. Individuální kontejnery od DENIOSu Vám pomohou splnit zvláštní požadavky na uchovávání či zjednodušení práce s materiály, které nejsou zcela běžné.

Bezpečnost pro provozní techniku

V dnešní době je mnoho vnitřních procesů a postupů zajišťováno prostřednictvím moderního technologického vybavení, a to nezávisle na oblasti využití. Tyto technologie jsou většinou také nákladné a zároveň velice choulostivé. To je důvod, proč je pro jejich provoz vhodné mít vyhrazené speciální prostory, které by měly odpovídat zvláštním požadavkům, případně být vyvinuty přímo k tomuto účelu. A právě technické bezpečnostní kontejnery DENIOS nabízejí ideální řešení! Každý technologický kontejner vzniká jako komplexní řešení na základě naší vzájemné spolupráce se zákazníkem, od počátečního plánování až po konečnou instalaci. Během celého tohoto procesu tak mohou být zúročeny veškeré naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti.

Rádi Vám poradíme >>


Případová studie - Dekontaminační komora

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti technologicko-bezpečnostních skladovacích systémů. Zde získáte přehled o různorodosti využití našich technologických systémů a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Podívejme se podrobněji, jak vznikala zkušebna pro stacionární zásobník energie, dekontaminační komora, laboratoř pro testování baterií, dávkovací a skladovací prostor pro lakovnu, atd.

Přejít k případovým studiím >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Pro zajištění bezpečnosti a správné funkčnosti skříní a skladů na nebezpečné látky je nezbytné zajistit jejich pravidelnou údržbu a servis, což je i ze zákona povinné. Na základě této skutečnosti nabízíme našim zákazníkům každoroční bezpečností revize.

Údržbu a servis provádí vždy vyškolený a certifikovaný servisní technik. Velkou výhodou využití našich služeb je, že si nemusíte sami hlídat, kdy je třeba provést následující revize – termín ohlídáme za Vás!

Broschüre herunterladen >>

Servis a údržba