• Kompetentní poradenství

 • Kvalita přímo od výrobce

 • Individuální řešení

 • Mezinárodní Know-how

Sklad peroxidů na míru

Sklad peroxidů

Všechny protipožární sklady DENIOS mohou být přizpůsobeny pro skladování peroxidů. Jsou vyrobeny z bytelné ocelové konstrukce odolné vůči korozi, s nehořlavou izolací s požární odolností až 120 minut (EI 120) a se samouzavíracími protipožárními dveřmi.

Další bezpečnostní zařízení pro individuální vybavení Vašeho skladu peroxidů:

 • tepelná a chladící technika,
 • hasící technika,
 • monitorování teploty,
 • výstražné systémy (optické a akustické),
 • detektory úniku plynu,
 • vložná záchytná vana z nerezu nebo z plastu.

Bezpečnostní standardy a dodržování předpisů

Záchytná vana skladu peroxidů je vyrobena z oceli a je vybavena vložnou vanou z plastu (PE) nebo nerezu, aby byla zajištěna její odolnost vůči agresivním peroxidům. Sklady peroxidů mohou být vyrobeny dle nejvyšších německých předpisů a mezinárodních tříd zemětřesení v provedení odolném vůči zemětřesení.

Díky svým vlastnostem se organické peroxidy vlivem teploty nebo působením katalyzátorů rozpadají, čímž představují vysoký potenciál nebezpečí. Aby bylo možné minimalizovat rizika při skladování organických peroxidů, je nutné při konstrukci skladů brát zřetel na platné předpisy, jako je např. norma ČSN 65 0211 (Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy), ČSN 73 0804 (Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty) atd.

Rádi Vám poradíme >>


Ukázka skladů na peroxidy


Proces realizace skladu peroxidů na míru

Odborná konzultace
Odborná konzultace
Plánování a projektování
Plánování a projektování
Výroba
Výroba
Předání a uvedení do provozu
Předání a uvedení do provozu
Servis a údržba (na přání)
Servis a údržba (na přání)

Bezpečné skladování: Teplota pod kontrolou

SADT (self-accelerating decomposition temperature), tedy teplota samourychlujícího rozkladu, je teplota, při jejíž překročení může nastat riziko samourychlení rozkladu organických peroxidů.

Teplota skladovaných peroxidů musí být minimálně 10 °C pod SADT. Pro zajištění požadavků a bezpečnostních kritérií na konstantní teplotu peroxidů je třeba zajistit vedle protipožární ochrany také dobrou tepelnou izolaci.

Veškeré protipožární regálové kontejnery od DENIOSu lze kompletně dovybavit pro bezpečné skladování peroxidů.


Bezpečnost při skladování peroxidů lze naplánovat!

Sklady peroxidů musí být podle předpisů vybaveny plochami pro vyrovnání tlaku, které v případě výbuchu odvedou vznikající přetlak bezpečně a účinně střechou skladu.

Technické odvětrávání zabrání nahromadění nebezpečných výbušných směsí plynu se vzduchem. Integrovaná klimatizace zajišťuje udržování požadovaného rozsahu teplot. Veškeré elektrické vnitřní vybavení je chráněno proti explozi a je certifikované.DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>

Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

 • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
 • připomenutí termínu příští revize,
 • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba