• Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Individuální řešení

  • Mezinárodní Know-how

Individuální řešení pro skladování nebezpečných látek

Individuální řešení z oblasti skladovací techniky

Obzvláště při skladování většího množství nebezpečných látek jsou požadavky na sklad složitější, protože je třeba dodržovat aktuální zákony a předpisy. Také je často třeba vypořádat se se specifickými podmínkami, které jsou vyžadovány jednotlivými firmami a které často vyžadují konstrukční změny skladu. Individuální řešení v oblasti skladovací techniky je nedílnou součástí DENIOS služeb.

Unikátní modulární design skladů na nebezpečné látky (ve verzi s požární odolností nebo v tepelně izolované verzi) se svou rozsáhlou nabídkou příslušenství přináší kompletní řešení jakýchkoliv zákaznických požadavků, jako jsou např.:

  • větrání při skladování hořlavých kapalin,
  • protipožární ochrana zevnitř i zvenku,
  • tepelná izolace pro temperované skladování.

Ať už se jedná o velkosklad pro výzkum či průmysl, mezisklad pro odpadové hospodářství, sklad na klíč nebo sklad peroxidů, navrhneme Vám vhodné řešení pro jakékoliv použití.

Vhodné pro:
Látky nebezpečné pro zdraví
Látky nebezpečné pro životní prostředí
Hořlavé látky
Oxidační látky
Žíravé látky
Toxické látky
Dráždivé látky

Ukázka skladů řešených na míru

Případové studie z oblasti skladovací techniky

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti skladování nebezpečných látek. Zde získáte přehled o různorodosti využití našich skladů na nebezpečné látky a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více o skladovacím kontejneru s požární odolností pro individuální stáčení chemikálií, meziskladu pro odpadové hospodářství, skladu barev s ochranou proti požáru i mrazu, skladování chemických surovin, speciálním prostoru pro míchání barev v protipožárním kontejneru atd...

Přejít k Případovým studiím >>Proces realizace individuálních projektů

Odborná konzultace
Odborná konzultace
Plánování a projektování
Plánování a projektování
Výroba
Výroba
Předání a uvedení do provozu
Předání a uvedení do provozu
Servis a údržba (na přání)
Servis a údržba (na přání)

DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>


Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

  • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
  • připomenutí termínu příští revize,
  • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.

Broschüre herunterladen >>

Servis a údržba