• Kompetentní poradenství

 • Kvalita přímo od výrobce

 • Individuální řešení

 • Mezinárodní Know-how

Individuální řešení v oblasti odvětrávacích technologií

Při práci s barvami a laky mohou vznikat zdraví škodlivé emise, které mohou být navíc hořlavé. Totéž platí pro pracovní činnosti, při kterých se používají rozpouštědla. Též pracoviště, na kterých dochází k míchání látek nebo jejich dávkování, je vhodné odvětrávat. Individuální řešení DENIOS v oblasti odvětrávacích technologií, jako například místnosti na míchání barev, prostory pro přelévání či tepelné systémy určené pro vnitřní prostory, jsou stejně rozmanitá jako požadavky, které jsou na ně kladeny.

DENIOS vyvíjí taková řešení na míru, která mají vysoký potenciál pro ergonomickou práci a energeticky úsporný provoz.

 • Laboratorní pracoviště
 • Prostory pro míchání barev
 • Čistící a skladovací prostory
 • Pracoviště pro přípravu a stáčení látek
 • Systémy "Místnost v místnosti"

 

 

Vhodné pro:
Žíravé látky
Oxidační látky
Hořlavé látky
Dráždivé látky
Látky nebezpečné pro zdraví
Toxické látky
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Ukázka individuálních řešení z oblasti odvětrávacích technologií


Proces realizace individuálních řešení v oblasti odvětrávacích technologií

Odborná konzultace
Odborná konzultace
Plánování a projektování
Plánování a projektování
Výroba
Výroba
Předání a uvedení do provozu
Předání a uvedení do provozu
Servis a údržba (na přání)
Servis a údržba (na přání)


Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti odvětrávacích technologií. Zde získáte přehled o různorodosti individuálních řešení a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více například o stanici pro míchání barev uprostřed výrobní haly či o řešení pro skladování rozpouštědel při použití odvětrávacích technologií.

Přejít k Případovým studiím >>

Individuální řešení v oblasti odvětrávacích technologií

DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>

Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

 • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
 • připomenutí termínu příští revize,
 • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.
Servis a údržba