• Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Individuální řešení

  • Mezinárodní Know-how

Naše řešení v oblasti odvětrávacích technologií

Zachytávání škodlivin na pracovišti

Efektivní zachycování škodlivých látek na pracovišti je důležitým faktorem pro bezpečnost zaměstnanců. Odvětrávací technologie od DENIOSu jsou určeny pro pracovní prostředí v řemeslné a průmyslové výrobě a nabízí celou řadu využití, např. v podobě pracovních stolů s odvětráváním pro pájení v dílně, jako samostatná odvětrávatelná pracoviště pro laboratoře a farmacii či jako kompletní „house-in-house“ řešení. Zároveň lze odvětrávací technologická řešení DENIOS zcela integrovat do procesního řetězce, jsou ekonomická a aktivně chrání lidské zdraví i životní prostředí.

Rádi Vám poradíme >>

Případové studie z oblasti odvětrávacích technologií

Zajímavé případové studie – nahlédněte pod pokličku našich nedávných projektů!

Do rubriky „Případové studie“ jsme pro Vás zařadili mimo jiné i nejzajímavější projektová řešení z oblasti odvětrávacích technologií. Zde získáte přehled o různorodosti individuálních řešení a vybudujete si povědomí o tom, jak lze jednotlivá DENIOS řešení využít v praxi napříč průmyslovými odvětvími.

Přečtěte si více například o stanici pro míchání barev uprostřed výrobní haly či o řešení pro skladování rozpouštědel při použití odvětrávacích technologií.

Přejít k Případovým studiím >>Servis a údržba přímo od výrobce

Klíčové funkce bezpečnostních skříní a skladovacích kontejnerů na nebezpečné látky, jako je spolehlivý chod a bezpečnost, by měly být v rámci protipožární prevence dlouhodobě zachovány. Pravidelná údržba je pro tento účel nezbytná a zároveň je vyžadována zákonem. V rámci zachování dlouhodobé životnosti a správné funkčnosti Vašich bezpečnostních skříní a kontejnerů Vám nabízíme pravidelné každoroční servisní revize produktů, které jste u nás zakoupili.

  • Údržba a servis Vašich skladů a bezpečnostních skříní vyškolenými a certifikovanými servisními techniky,
  • připomenutí termínu příští revize,
  • dodržení právních předpisů prováděním pravidelné kontroly.

Broschüre herunterladen >>

Servis a údržba