• Individuální řešení

  • Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Mezinárodní Know-how

Chemie a farmacie

Chemie & Farmacie

Chemické společnosti jsou významnými dodavateli pro další průmyslová odvětví, jako je například plastikářský, potravinářský nebo automobilový průmysl. Manipulace a zpracování chemických látek klade na firmy v tomto odvětví vysoké nároky, co se skladování a manipulace s nebezpečnými látkami týče.

V oblasti farmaceutického průmyslu tvoří střední podniky a mezinárodní farmaceutické společnosti vysoce inovativní sektor – v Německu i v zahraničí. Výzkum a vývoj hraje důležitou roli v obou průmyslových odvětvích. Jako v žádném jiném průmyslovém odvětví, v chemickém a farmaceutickém průmyslu závisí ekonomický úspěch právě na inovacích. Stejně jako u všech hlavních činností s chemikáliemi a léčivy, jsou i v těchto odvětvích úřední a právní požadavky na ekologii v rámci provozu a na bezpečnost a zdraví zaměstnanců velmi vysoké.

Proklikněte se přímo k Vašim produktům!

table
info_blue info_green

Nemůžete nalézt Váše odvětví?

pin_blue pin_green

Servis / Údržba

pin_blue pin_green

Laboratoř & Vývoj

pin_blue pin_green

Přejímka / Kontrola kvality

pin_blue pin_green

Vnější skladování

pin_blue pin_green

Výroba / Čištění

pin_blue pin_green

Skladování vzorků


Případové studie

BASF Skladovací kontejner pro skladování rozmanitých nebezpečných látek 484 m² užitná plocha 9 požárně oddělených úseků s požární odolností 90 minut
H&R AG Pochůzný protipožární sklad 6 protipožárních modulových kontejnerů 40.000 odebraných vzorků zde lze uložit (maximální kapacita)
SHELL AUSTRIA Cílený ohřev surovin citlivých na teplotu 1 tepelná komora 2 skladovací úrovně pro až 8 IBC po 1000 l

Případové studie z chemického a farmaceutického průmyslu

Pro naše mezinárodní zákazníky z farmaceutického a chemického průmyslu jsme úspěšně realizovali mnoho zajímavých praktických řešení. Zjistěte více o našich nedávných projektech! V rubrice „Případové studie“ jsme pro Vás připravili studie zajímavých projektů řešených na míru z oblasti skladování a manipulace s nebezpečnými látkami. Získáte bližší povědomí o využití DENIOS individuálních řešení v každodenní praxi.

Přejít k Případovým studiím >>


Individuální řešení na míru

DENIOS Katalogy & Brožury

Další podrobnosti k našim individuálním řešením na míru, bližší detaily o našich produktech a rozsáhlém příslušenství naleznete v každoročně vydávaném DENIOS hlavním katalogu, který vychází dvakrát do roka. Kromě toho jsme pro Vás připravili též podrobnější informační materiály zaměřené na tepelnou techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahlédněte do naší sekce Ke stažení, kde si můžete všechny tyto informační materiály prolistovat online, stáhnout, popřípadě požádat o zaslání poštou v tištěné podobě.

Přejít do sekce Ke stažení >>