• Individuální řešení

  • Kompetentní poradenství

  • Kvalita přímo od výrobce

  • Mezinárodní Know-how

Naše řešení pro Váš obor

Jako výrobci a vývojáři nových produktů máme přehled o různorodosti trhu a máme přehled o tom, jak se liší jednotlivé požadavky na produkty z hlediska ekologie i bezpečnosti práce. Naše rozsáhlé a rozmanité portfolio produktů je optimalizováno podle potřeb různých průmyslových odvětví a činností tak, abychom Vám pomohli co nejefektivněji zajistit ekologický a bezpečný provoz ve Vašem podniku. Naše know-how Vám dává jistotu nejvyšší kvality a zaručuje, že vždy získáte ten nejlepší produkt pro uspokojení Vašich potřeb – vždy podle platné legislativy.

Přesvědčte se sami a podívejte se na DENIOS individuální oborová řešení!

Nejen při provozování vozidel, ale již při jejich samotné výrobě je třeba dbát na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Učiňte za pomoci DENIOS produktů z bezpečnosti a ochrany životního prostředí důležitý aspekt Vašich automobilů!
Převážná část činností v těchto oborech představuje každodenní manipulaci s chemikáliemi a léčivy. Pro naše zákazníky z chemického a farmaceutického průmyslu nabízíme řadu produktů pro bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami.
Podnikání ve strojírenství a zpracování plastů zahrnuje každodenní operace podléhající řadě zákonů a předpisů. Zde naleznete vhodné produkty pro předpisové skladování nebezpečných látek a bezpečnost práce.
Našim zákazníkům z oblasti kovoobrábění pomáháme zabezpečit ekologickou výrobu, která zároveň odpovídá platným předpisům, jako například při manipulaci s provozními či pomocnými látkami nebo při ochraně zaměstnanců.